I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie
wersja polska wersja angielska / english wersja niemiecka / deutsch wersja francuska / francois

słowo wstępne

Polecamy

aktualności
piątek, 09.12.2016, 09:03 • Joanna Aleksiewicz-Zdeb

Z dumą informujemy, że 14 listopada 2016 r., na uroczystej gali w Warszawie, nasza szkoła otrzymała prestiżowe wyróżnienie przyznane przez Public Consulting Group i Fundację Rektorów Polskich. I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego znalazło się wśród 10 wyróżnionych instytucji w ogólnopolskim projekcie „Analityka edukacyjna w szkołach wyższych”. Jego celem było wyłonienie renomowanej szkoły w wersji 2.0, to znaczy takiej, której absolwenci nie tylko dostają się na wymarzone kierunki studiów, ale także świetnie sobie na nich radzą, co skutkuje w przyszłości sukcesami na rynku pracy i w rozwoju indywidualnym. Innym, nie mniej istotnym, celem badania była analiza korelacji pomiędzy sukcesami edukacyjnymi studentów a szkołą średnią, którą ukończyli. Wśród wybranych do projektu 10 uczelni państwowych i prywatnych z całego kraju znalazła się również PWSZ im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie. Uczelnia ta, biorąc pod uwagę wyniki badań, wysoki potencjał edukacyjny naszych uczniów i rekomendację, wyróżniła właśnie naszą placówkę. Projekt „Analityka edukacyjna w szkołach wyższych” zbadał losy 144 tysięcy studentów, którzy rozpoczęli studia w latach 2007-2012. Analiza wyników wyraźnie wskazała, że kompetencje, umiejętności i wiedza wyniesione ze szkoły średniej przekładają się na sukcesy edukacyjne studentów.
Co zatem decyduje o tak wysokiej ocenie naszej szkoły? Przede wszystkim ciekawa oferta profili, które pozwalają rozwijać talenty i pogłębiać wiedzę zarówno humanistom, jak i umysłom ścisłym. Efektem wspólnej pracy uczniów i nauczycieli są ponadprzeciętne wyniki naszych abiturientów na maturze z przedmiotów rozszerzonych: wyniki m.in. z matematyki, języka polskiego, chemii, biologii oraz geografii były najwyższe w powiecie. Nasi uczniowie są ludźmi ambitnymi i przewidującymi, stąd też na maturze zdają co najmniej dwa egzaminy ma poziomie rozszerzonym, i to ze świetnym efektem. Wyniki te nie mogą dziwić, skoro „szesnastka” ma najwyższą edukacyjną wartość dodaną, to znaczy najwyższy w powiecie przyrost wiedzy i umiejętności. Co jeszcze decyduje o tym, że I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego dobrze przygotowuje swoich absolwentów do podjęcia i ukończenia studiów? Niebagatelny wpływ ma na to zaangażowanie uczniów i nauczycieli w dodatkowe wydarzenia i projekty, zarówno o zasięgu lokalnym jak i ogólnopolskim. Olimpiady językowe, historyczne, matematyczne, kampanie prozdrowotne i proekologiczne, internetowe kursy dla uczniów, nauczanie języków obcych na platformie elektronicznej, wyróżnienia w przeglądach artystycznych czy wreszcie projekty fizyczne i chemiczne, wykorzystujące najnowsze osiągnięcia naukowe, przynoszą satysfakcjonujące całą zbiorowość szkolną efekty.
Wyróżnienie Public Consulting Group i Fundacji Rektorów Polskich zobowiązuje do jeszcze cięższej pracy i podejmowania nowych inicjatyw. „Szesnastka” nie boi się takich wyzwań. Jesteśmy przecież wspólnotą ludzi kreatywnych, mądrych, bez obawy spoglądających w przyszłość.

Polecamy artykuł

piątek, 09.12.2016, 09:03 • Joanna Aleksiewicz-Zdeb

Już drugi rok z rzędu klasy humanistyczno – lingwistyczne uczestniczą w wykładach na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tym razem brały udział w prelekcji pt. „Polska a uchodźcy”. Dr Marcin Princ w sposób przystępny i klarowny przedstawił zasady przyznawania azylu cudzoziemcom, a także warunki, które trzeba spełnić, aby uzyskać status uchodźcy. Odwoływał się do polskiego i europejskiego prawa, a także do zapisów Konwencji Genewskiej. Podał także statystyki dotyczące obecności cudzoziemców w naszym kraju. Wykłady odbywają się w nowoczesnych salach Collegium Iuridicum Novum. Dla naszych uczniów udział w tego typu zajęciach jest okazją nie tylko do poszerzenia wiedzy, ale także do poznania specyfiki funkcjonowania uczelni wyższej.

czwartek, 08.12.2016, 22:54 • Joanna Aleksiewicz-Zdeb

8 grudnia br. odbyła się w auli kolejna z cyklu szkolnych debat oksfordzkich. Tym razem dyskutowano na temat zakazu handlu w niedzielę. Projekt ustawy ograniczającej handel w niedzielę procedowany jest obecnie w polskim parlamencie. W pojedynku na argumenty starli się uczniowie klas 2c (opozycja) oraz 2i (propozycja). W budzącej spore emocje dyskusji pojawiły się różnorodne argumenty. Zwolennicy zakazu handlu w niedzielę uzasadniali, iż wolny czas w niedzielę można poświęcić rodzinie. Zwracano uwagę na to,że ograniczenia handlu w niedzielę obowiązują w wielu krajach UE np. w Niemczech. Przedstawiciele opozycji podawali kontrargumenty, akcentując znaczenie handlu jako kluczowego sektora gospodarki, będącego usługą dla ludności. Podkreślano straty dla gospodarki takie jak: zmniejszenie zatrudnienia, spadek dochodów wielu podmiotów gospodarczych, naruszenie zasady wolnej konkurencji. Ciekawe wystąpienia uczniów oraz ich błyskotliwe riposty ukazały po raz kolejny zalety publicznego debatowania na istotne tematy, dotyczące zarówno młodych jak i starszych ludzi.

Ewa Mundt, Marcin Ostaszewski

czwartek, 08.12.2016, 22:44 • Joanna Aleksiewicz-Zdeb

Zawody I stopnia (szkolne) Olimpiady odbyły się 29 listopada 2016 r. o godz. 10:00 w naszej szkole. Udział brała młodzież z klas pierwszych (23 osoby). Uczestnicy Olimpiady odpowiadali na pytanie testowe o charakterze ogólnym nawiązujące do hasła przewodniego Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”
Najlepszymi z naszej szkoły i zakwalifikowani do etapu okręgowego okazali się: Julia Łukasiewicz Ii_1, Karol Łukomski Ib, Claudia Wiśniewska Ii_1.
Gratulujemy

Małgorzata Król-Kasprzak

środa, 07.12.2016, 23:45 • Joanna Aleksiewicz-Zdeb

Strona 1 z 681234»»»
Copyright © 2005-2008 I Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie
Autorzy: Filip Pawlak, Szymon Rzepka, Maciej Sypniewski.