Wspieramy poprzez innowacje 

Szkoła w pilotażu programowania

 

„Nauka pisania programów to gimnastyka dla mózgu. Pozwala wypracować umiejętność efektywnego myślenia o rzeczach niezwiązanych z informatyką” /Bill Gates/.


Języki programistyczne rozwijają logiczne i kreatywne myślenie, pozwalają doskonalić umiejętności analityczne oraz nadążać za postępem techniki. Programowanie stało się trzecim językiem, obok języka ojczystego oraz obcego, który każdy młody człowiek powinien znać. Jest umiejętnością o kluczowym znaczeniu.
Nasza szkoła od lat kształci uczniów z zakresu informatyki rozszerzonej. Obserwując jednak trendy panujące na rynku pracy, postanowiliśmy poszerzyć zdobywane umiejętności w zakresie programowania. Wprowadziliśmy dodatkowe zajęcia, które mają w tym pomóc.

 

Projekt „Na dobry początek”

 

Projekt „Na dobry początek” skierowany jest do wszystkich uczniów klas pierwszych. Jego celem jest  zapewnienie im opieki i wsparcia zarówno w aspekcie dydaktycznym, jak i wspomagającym rozwój społeczny i osobowościowy. Pierwszoklasiści, w czasie systematycznie prowadzonych zajęć ze wszystkich przedmiotów, humanistycznych i ścisłych, mogą nie tylko wyrównać zaległości, ćwiczyć wymagane umiejętności, ale także doskonalić techniki pomagające w procesie uczenia się i radzenia sobie ze stresem. W realizacji projektu duży nacisk kładziemy na integrację w nowym środowisku szkolnym, a także na tworzenie przyjaznych relacji pomiędzy rówieśnikami. Projekt „Na dobry początek” realizowany jest w naszej szkole co roku, gdyż chcemy, aby każdy z  uczniów czuł się u nas dobrze.

 

Wspieramy Maturzystów

 

Program edukacyjny „Wspieramy maturzystów”, prowadzony w naszej szkole od kilku lat, przeznaczony jest dla wszystkich uczniów klas programowo najwyższych, którzy w danym roku szkolnym zdają egzamin maturalny. Obejmuje zajęcia z wszystkich przedmiotów, które zdawane są na egzaminie dojrzałości. Zajęcia prowadzone są cyklicznie, w wyznaczonych przez nauczycieli godzinach, dostosowanych do planów lekcyjnych młodzieży, a także w ramach „Feryjnej Akademii Maturalnej”. Realizowany na nich program służy holistycznej opiece nad abiturientem, ma na celu poszerzanie wiedzy przedmiotowej, doskonalenie zdobytych już na zajęciach dydaktycznych umiejętności, a także uczy technik pomagających w procesie uczenia  się i w walce ze stresem. Zaangażowanie uczniów i nauczycieli w ten projekt przekłada się co roku na bardzo dobre wyniki matur.

 

 treść została wydrukowana ze strony
http://www.1lo.gniezno.pl/strona,.html