Święto NiepodległościElementem kultywowania tradycji patriotycznych jest, obchodzone corocznie w okresie poprzedzającym dzień 11 listopada, Święto Niepodległości. Wydarzeniu temu towarzyszy udział uczniów w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, dotyczących odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. oraz nawiązujące do obyczajów II Rzeczypospolitej. Istnieją różnorodne formy obchodów tego święta Uroczystość w auli szkolnej gromadzi całą społeczność uczniowską. W nastrojowej atmosferze przywoływane są wydarzenia związane z walką Polaków o wolność oraz ofiarą poniesioną przez naszych przodków, po to byśmy mogli żyć w niepodległej ojczyźnie. Jest czas na chwilę refleksji i zadumy nad postawami Polaków, w tym postawą fundamentalną jaką jest patriotyzm. Występom towarzyszy bogata oprawa audiowizualna, profesjonalna muzyka, śpiew szkolnego chóru.
Inną formą kultywowanie Święta Niepodległości są audycje historyczne oraz akcje ulotkowo-plakatowe, upamiętniające święto. Szczególny charakter mają odbywające się na placu apelowym rekonstrukcje historyczne, stanowiące żywą lekcję historii. Nawiązują do wydarzeń związanych z walką Polaków o kształt odrodzonej Rzeczypospolitej. Takim wydarzeniem było Powstanie Wielkopolskie. Przygotowywane przez zespól nauczycieli historii przy wsparciu innych nauczycieli uroczystości kształtują poczucie tożsamości narodowej, będąc ważnym składnikiem procesu wychowawczego szkoły.

Ewa Mundt
 
 
 


treść została wydrukowana ze strony
http://www.1lo.gniezno.pl/strona,.html