Remote Inquiry in Science Education 

Projekt RISE -ERASMUS+ KA2
Remote Inquiry in Science Education

 

Od roku szkolnego 2021/2022 bierzemy udział w międzynarodowym  projekcie Fizycznym.

W projekcie tym biorą udział szkoły z Irlandii, Belgii, Słowenii i Polski. Opiekunem merytorycznym z Polski jest Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagielońskiego. Celem tego projektu jest pokazanie fizyki i jej ogromnej obecności w życiu.

Małgosia Król-Kasprzak

 treść została wydrukowana ze strony
http://www.1lo.gniezno.pl/strona,.html