Pożegnanie AbsolwentówPod koniec kwietnia naukę kończą uczniowie klas trzecich. W trakcie uroczystości w auli szkolnej absolwentów żegnają dyrektor, przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego oraz zaproszeni goście. Tradycyjnie przemawia także reprezentant absolwentów. Wyróżniającym się w nauce i zachowaniu uczniom wręczane są Odznaki Wzorowego Absolwenta, które odbierają na scenie w towarzystwie rodziców. Dyrektor wręcza Nagrodę Dyrektora Szkoły. Odbywa się uroczyste ślubowanie oraz ceremonia przekazania sztandaru szkoły uczniom klas drugich. Zwieńczeniem uroczystości jest odbiór przez maturzystów świadectw ukończenia szkoły.

Ewa Mundt
 
 
 


treść została wydrukowana ze strony
http://www.1lo.gniezno.pl/strona,.html