koła 

Koła zainteresowań i projekty 2020/2021

dostępne dla wszystkich zainteresowanych

(według harmonogramu)

 

Koło/Projekt

Koordynator

Projekt UE Horyzont 2020 FCHgo

Małgorzata Król-Kasprzak

Joanna Król

Lektury kreatywnie

Maria Gołębiewska

Agata Klinger

Ewa Pogodzińska

Szkolna Radonowa Mapa Polski Małgorzata Król-Kasprzak

Koło Sympatyków Biblioteki

Renata Frasz

Klub Szkolnych Artystów

Krzysztof Burghard

Joanna Gronikowska

koło turystyczne Włóczykij

Elżbieta Urbańska

Korona Zdobywców Gór Polski

Elżbieta Urbańska

Questy Wielkopolskie

(geografia, historia, turystyka)

Elżbieta Urbańska,

nauczyciele historii

"Szkoła - Ambasador Parlamentu Europejskiego"

Elżbieta Urbańska,
Inga Rusin-Siwiak,
Marek Jabłoński

Książnica.pl

Maria Gołębiewska

Radio Młodych

Agata Klinger

Gala Filmowa

Agata Klinger,
Ewa Pogodzińska

YOUNG. FACE. TV Agata Klinger
Telewizja szkolna "Perspektywy" Beata Kozłowska,
Małgorzata Małkowska
Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej Ewa Pogodzińska

Edukacja prawna. Współpraca z UAM Poznań

Maria Gołębiewska, Ewa Mundt

Warsztaty dziennikarskie, gazetka „Brzask”

Agata Klinger

Międzynarodowy Dzień Języka Polskiego

poloniści

 

Wolontariat kulturowy przy MPPP

 

- Świętosława - Legenda o Piastowskiej Matce Królów

- Noc Muzeów 2020

- Europejskie Dni Dziedzictwa Narodowego

- Koleje Wolności

 

Agnieszka Białas

gazetka „Eko-Orlik”
tematyka medyczno-ekologiczna

Beata Jakubowska-Duszyńska

„Mam Haka na Raka”

Beata Jakubowska-Duszyńska

Transplantacja Drugie Życie Regina Sądej-Frankiewicz

Warsztaty niderlandzkie (UAM)

Joanna Puk,
Mariola Serowy-Ziółkowska

Theatre Britan

Joanna Puk,
Mariola Serowy-Ziółkowska

Przegląd Małych Form Teatralnych w Językach Obcych

Małgorzata Małkowska,

Joanna Gardynik

Dzień Języków Obcych

nauczyciele języków obcych

Język Giętki

nauczyciele języków obcych

EUROWEEK Monika Kropaczewska-Kasprzak

Wymiany międzynarodowe

(Anglia, Holandia, Niemcy)

nauczyciele języków obcych

Koło Naukowe 3D

Mateusz Nowakowski

„APKI.ORG”

e-learning

Mateusz Nowakowski

pix programming challenge

Mateusz Nowakowski

iDAY
Dzień Umysłów Ścisłych

zespół
MAT – FIZ -INF

Dzień z Matematyką

nauczyciele matematyki

Szkolny projekt „Transpontery - maszyny proste”

Małgorzata Król-Kasprzak

Joanna Król

projekt „Młodzi wiedzą o funduszach”

Małgorzata Król-Kasprzak

Lekcje z ZUS Małgorzata Król-Kasprzak

wykłady otwarte z fizyki, biologii, chemii, matematyki

nauczyciele przedmiotów

Szkolne Koło PCK, wolontariat

Karolina Tomczak

Szkolne Koło Wolontariatu

Anna Bottazolli,

Joanna Gronikowska,

Marlena Webner

Tydzień Kariery

Anna Bottazolli,

Joanna Gronikowska,

Marlena Webner

 treść została wydrukowana ze strony
http://www.1lo.gniezno.pl/strona,.html